Narhval som modeldyr for grå stær

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formålet med nærværende projekt er at udføre RNA sekventering af nethinden (retina) isoleret fra gamle narhvaler. Ved undersøgelser af øjne fra gamle narhvaler (60-80 år) blev der ikke fundet antydninger af grå stær i nethinden. Narhvaler besidder sandsynligvis beskyttende mekanismer, der modvirker udvikling af grå stær og de kan dermed tjene som modeldyr. Grå stær er uklarheder i øjets linse og er overvejende en aldersbetinget sygdom hos mennesker, idet omkring halvdelen af 75-årige har uklarheder i øjets linse. Narhvalen er biologisk interessant idet dyret kan blive meget gammelt, og ved, at det har en meget speciel muskelfysiologi, der gør den meget udholdende. Der er således fundet narhvaler, der har opnået en alder på omkring 115 år!
I projektet vil vi identificere gener, der er associeret øjenfunktion og forsøge at finde signifikante forskelle i specifikke proteiner, såkaldte krystalliner, som vides at være associeret med udvikling af grå stær. Herved kan narhvalen blive en model for sygdommen. Vi vil benytte den nyeste sekventeringsteknologi til at sekventere cDNA syntetiseret ud fra RNA isoleret fra narhval nethinden. Herved genereres millioner af sekvenser, hvis identitet som gener kan afsløres ved søgning i offentlige DNA databaser. Endvidere opnås der ved denne metode en kvantitativ bestemmelse af udtryk fra de enkelte gener. Projektet vil således producere et katalog over de gener, der er udtrykt i narhval nethinde og i hvilke mængder, samt varianter af de fundne gener. Finder vi signifikante forskelle mellem narhval og menneske i de udvalgte krystalliner vil vi udføre funktionelle eksperimenter og her undersøge øjenfunktion, herunder farvesyn, lysbrydning m.m., samt aggregeringsegenskaber hos krystallinerne. Resultaterne opnået i projektet kan være med til at klarlægge de molekylære og cellulære processer der spiller en rolle i udviklingen af grå stær. I videre perspektiv kan denne viden give et større indblik i de beskyttelsesmekanismer som narhvalen har
udviklet for at modstå udviklingen af grå stær. Den erhvervede viden kan måske
benyttes til at forebygge grå stær hos mennesker og dermed give bedre livskvalitet i den ældre del af befolkningen.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201531/10/2016

ID: 129032615