Nærvær, opmærksomhedstræning og øget læring i skolen: Er der en sammenhæng?

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Med udgangspunkt i et sociokulturelt og fænomenologisk perspektiv på væren-i-tilblivelse, oplevelse, opmærksomhed og læring undersøger projektet, hvordan øvelser til træning af nærvær og opmærksomhed opleves og får betydning for elevers trivsel, samspil og læring. En skoleklasse har gennem et år arbejdet med øvelser til træning af nærvær og opmærksomhed. Før og efter træningen blev elevernes opmærksomhed og trivsel testet, en del af træningsaktiviteterne er observeret og lærere og en række elever er blevet interviewet om deres oplevelser og anvendelse af øvelsesaktiviteterne. Undersøgelsen er i gang og de første resultater forventes publiceret i slutningen af 2012.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/201101/09/2015

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Projekt Stressfri Ungdom

   Nielsen, A. M.

   01/10/201515/06/2016

   Project: Research