Project Details

Description

Dette projektet undersøger videnskabens og sociale mediers organiserende rolle i den danske HPV-sag. Projektet skal fremme sundhedsoplysning og bidrage til en øget viden om de nye omstændigheder, som har påvirket HPV- vaccinationstilslutningen og ændret betingelserne for forebyggelse af livmoderhalskræft.

I 2015 oplevede Danmark en epidemisk stigning i rapporterede bivirkninger ved
HPV-vaccination med efterfølgende drastisk fald i tilslutningen til HPV-vaccinationsprogrammet, der beskytter kvinder mod livmoderhalskræft. Andre lande har oplevet lignende stigninger i rapporterede bivirkninger, men Danmark er det eneste land i verden, der reagerede ved at oprette særskilte HPV-centre. Sagen var fra begyndelsen præget af diskussioner om evidens samt af mediernes rolle i generering af vaccineangst. I 2015 var danskere blandt de mest aktive brugere af sociale medier i verden, og det formodes, at udviklingen var drevet af både nye og traditionelle medier.

Projekter er et tværfagligt forskningsprojekt, der benytter både etnografiske metoder og interviews samt digitale metoder og medieanalyse til at undersøge de mange og ofte modsatrettede logikker og praksisser omkring HPV-vaccination med henblik på at kortlægge, hvordan information om HPV-vaccination spredes og diskuteres på Facebook og i journalistiske medier.

Projektet er delt i tre:
1) Et komparativt antropologisk ph.d.-projekt, der bygger på etnografisk feltarbejde blandt og interview med de mange interessenter i den danske HPV-vaccinekontrovers. Delprojektet dokumenterer dels udviklingen omkring HPV-centrene og identificerer sagens nationale karakteristika i sammenligning med andre lande.

2) Et medieanalytisk postdoc-projekt, der bygger på den unikke kombination af data i HPV-arkivet, som forskningsgruppen har skabt med tidligere støtte fra Kræftens Bekæmpelse. Delprojektet undersøger intensiteten, karakteren og cirkulationen af HPV-relateret kommunikation og information på Facebook og i de journalistiske produktioner med særligt fokus på tematiske konfliktpunkter og teser i HPV-kontroversen omkring ’smitte’, ’ekko-kamre’ og ’fake news’.

3) Et dialogbaseret forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en signaturbeskrivelse af hændelsesforløbet i HPV-kontroversen. Projektet trækker på kompetencer i forskningsgruppens etablerede samarbejde med forskere fra Center for Humanities Computing, Center for Science Communication og Center for Forskning i Funktionelle Lidelser og Psykosomatik fra Aarhus Universitet.
StatusActive
Effective start/end date01/07/201630/06/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • PUSH Datasprint

    Stine Hauberg Nielsen (Organizer)

    22 May 201824 May 2018

    Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation of workshop, seminar or course