Aarhus University Seal

Mussel production as a measure to reduce nutrients in the water environment

Project: Research

  • Dansk Skaldyrcenter
  • University of Southern Denmark
  • University of Copenhagen
  • New Zealand National Institute of Water and Atmospheric Research
  • Bedford Institute of Oceanography
See relations at Aarhus University

Description

Projektet arbejder på af forene produktion af nye råvarer med tilvejebringelse af et virkemiddel til forbedring af vandkvaliteten i kystnære farvande. Virkemidlet er kompensationsopdræt af blåmuslinger. Muslingerne spiser algerne i vandet, som har optaget næringsstoffer som er blevet tilført fra land, hvis muslingerne genbruges som fx som foder i landbruget, fiskefoder, markforbedringer eller biogas, bringes næringstofferne tilbage til land.
AcronymMUMIHUS
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200931/12/2013

    Research areas

  • ecosystem services, payment for ecosystem services (PES), Cost efficiency analysis, bio-economic modelling

Activities

Research outputs

ID: 128940739