Aarhus University Seal

Musikalske Besøgsvenner

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Projektet Musikalske Besøgsvenner er et samarbejde mellem Dansk Rock Samråd (ROSA) og Center for Kollaborativ Anthropologi og Samskabelse ved Aarhus Universitet. Det undersøger musikkens sundheds- og trivselsfremmende potentiale i forhold til ensomme borgere igennem en række musikalske besøg/intimkoncerter i deltagernes hjem sammen med disses besøgsvenner (formidlet via diverse besøgstjenester).

Det metodemæssige omdrejningspunkt for projektet er samskabelse; imellem ensomme og deres besøgsvenner, komponister og forskere og specialestuderende fra Aarhus Universitet.
Vi sætter kunstnere/komponister og borgerne sammen i et musikalsk møde og undersøger om der sker en værdiskabelse: hvad er udbyttet for de medvirkende ensomme borgere/besøgsvenneparrene? Hvilke udvekslinger og transformationer sker der i mødet med komponisten? Og ligeledes: Hvad er det kreative udbytte og betydningen af mødet for kunstneren/komponisten?

Derudover udforsker projektet innovative og inkluderende koncertformater i en tid hvor koncerter generelt er vanskeligt at gennemføre på grund af COVID-19, og undersøger hvordan det at gentænke konventionelle kulturelle former, kan føre til et mere inkluderende kulturliv.

De involverede i projektet (komponister, borgere og besøgstjenester) vil blive inddraget i at svare på disse spørgsmål og skabe ny viden ved spørgeskemaundersøgelser for alle deltagere, dels i forbindelse med selve besøget (umiddelbare erfaringer og oplevelser) og ved projektets afslutning (langtidseffekter).
StatusActive
Effective start/end date01/12/202031/12/2023

Activities

Research outputs

ID: 202459185