Multi-parametrisk magnetisk resonans-scanning til diagnosticering og overvågning af prostatakræft.

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

I Danmark er prostatakræft (PC) den hyppigste kræftform hos mænd og også den hyppigste årsag til kræftrelateret død hos mænd. Dog er langt de fleste tilfælde at PC insignifikante og der er en bekymrende overbehandling, som hos mange medfører rejsningsbesvær og sjældnere inkontinens. Derfor vælger man ofte hos patienter med vurderet lav-risiko-sygdom blot at ”overvåge” sygdommen med regelmæssige blodprøvekontroller, samt ultralydsscanning (UL), hvor der tages 10 vævsprøver. Denne UL er desværre upræcis, og man ved fra operationspræperater at kræften ofte er mere aggressiv og mere udbredt end formodet. Dette besværliggør den individuelle risikovurdering og muligheden for at kunne lægge en sikker overvågningsstrategi. Der er derfor behov for mere præcise diagnostiske og prognostiske scanningstyper. Magnetisk resonans-scanning (MR) kan repræsentere en sådan og en række studier fra udlandet peger også stærkt i denne retning. Herudover giver MR os muligheden for at tage målrettede vævsprøver af et specifikt suspekt område i prostata, i modsætning til vævsprøver taget tilfældigt med UL.
Vi vil vurdere om brugen af MR-scanninger og MR-vejledte vævsprøver vil sikre en mere nøjagtig diagnose og mere sikker overvågning af de ubehandlede patienter. Vi vil scanne 60 patienter som sættes i overvågning, og giver scanningen mistanke til større eller mere aggressiv kræft end vurderet ved UL med biopsier, vil vi supplere med 1-2 biopsier fra det suspekte område.
Med dette studie håber vi at finde, at diagnose, forløbsstrategi og behandling af lav-risiko PC, kan forbedres radikalt ved brug af MR og MR-vejledte biopsier, og ved udgangen af studiet håber vi at have MR implanteret i vores daglige rutiner i Urologisk afdeling, AUH. Studiet er en del af et Ph.d.-studie.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201401/01/2016

Research outputs

ID: 129022585