MIT kokkeri II

  • Wistoft, Karen (Project manager)

Project: Research

Project Details

Description

Børnekogsprojekt inklusiv madklubber på bevilling fra Nordea Fonden på i alt 8.7 mio. kr. DPU laver effektfuldhedsevaluering (600.000 kr.).
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201601/07/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.