Project Details

Description

DFF-Forskningsprojekt1(Green Transition)

Layman's description

Bestemte mikroorganismer kan omdanne kuldioxid (CO2) og elektricitet til værdifulde organiske kemiske stoffer ved en proces kaldet mikrobiel elektrosyntese (MES). Denne nye bioteknologi er meget interessant for Danmarks grønne omstilling, da den både kan bidrage til reduktion af vores CO2-udledning og til opbevaring af elektrisk energi fra vedvarende energikilder i kemiske bindinger. Raterne af MES er dog desværre stadig lave, og der er endnu ikke fuld forståelse af de involverede processer i denne bioteknologi. Formålet med MES-MODEL er at udvikle en matematisk model til at beskrive de relevante processer og forudsige udkommet af MES. Vi vil anvende denne model til at undersøge, hvordan mikroorganismerne præcist bruger elektriciteten, med det ultimative mål om at bestemme hvilke forhold der kræves for at optimere MES. Med MES-MODEL vil vi bidrage med den første teoretiske beskrivelse af MES og udvikle et vigtigt værktøj for en vidensbaseret optimering af MES. MES-MODEL vil bygge på den komplementære ekspertise af tre forskellige forskningsgrupper fra Danmark og Tyskland
StatusActive
Effective start/end date01/01/202230/06/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.