Meningsfuld målstyret matematikundervisning

  • Højgaard, Tomas (Participant)
  • Ryberg-Jensen, Line (Participant)
  • Sørensen, Klaus Bovbjerg (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

I projektet rammesættes målstyret matematikundervisning ved hjælp af en todimensionel mål- og indholdsmodel. Med denne model som ramme modelleres det hvordan matematikfaglige læringsmål i almindelighed og matematikfaglige kompetencemål i særdeleshed kan udfoldes på en meningsfuld måde i såvel undervisning som elevlæring på grundskolens 1.-9. klassetrin.
Et centralt element heri består i at følge og dokumentere udviklingen af matematikundervisningen og -læringen i en udvalgt grundskoleklasse gennem hele deres skoleforløb. Det foregår gennem jævnlige interventionsforløb, hvor jeg samarbejder med klassens matematiklærer om tilrettelæggelsen, videofilmer selve undervisningen og efterfølgende gennemfører evalueringsinterview med såvel lærer som udvalgte elever.
AcronymMMM
StatusActive
Effective start/end date01/08/201631/07/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.