Matematik- og danskundervisning i Læringshus Nærheden

Project: Consultancy

Project Details

Description

Læringshus Nærheden er en ny skole under opførelse i Hedehusene, med forventet åbning til skolestart i sommeren 2021. Skolen skal benytte en pædagogik og didaktik, som har problemorienteret tværfagligt projektarbejde som omdrejningspunkt. Hvordan det mere konkret kan og bør foregå er under udvikling, herunder hvordan læringsambitioner fra de traditionelle skolefag meningsfuldt kan realiseres inden for den overordnede tværfaglige rammesætning.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201930/06/2020