Making Data Work Visible: Knowledge, Skills and Changing Professions in Healthcare

Project: Research

Project Details

Description

Healthcare been rapidly and profoundly digitalized in the last decades and huge
amounts of data is produced. The project investigates the new knowledge and skills required to work with data, and the impact of this new kind of data work for professions.
The project’s point of departure is humanistic and critical data studies as well as socio-technical studies of work, emphasizing the contextual knowledge and skill required to generate and make data useful. The project applies qualitative,
ethnographic research and document studies. Three subprojects focus on the following:
1) a data work profession (medical secretaries),
2) a data work site (a Business Intelligence unit), and
3) an overview of new data work in healthcare in Denmark.
The project’s contributions will be a) to make humanistic aspects of data work visible, b) analyses of how data work changes professions in healthcare, 3) inform healthcare stakeholders about skill requirements in healthcare.

Layman's description

Projekt undersøger det nye data-arbejde, der i stigende grad udøves i det danske sundhedsvæsen som resultat af digitalisering, og som er en forudsætning for at kunne nå ambitionerne om et data-drevet sundhedsvæsen, der leverer øget kvalitet og effektivitet.
Dette data-arbejde er fortløbende i udvikling, men er stort set ubemærket og ubeskrevet. Endvidere er fordelingen af dette nye data arbejde mellem professioner fortsat uafklaret og dynamisk. Projektets mål er derfor dels, at
synliggøre data-arbejde og den viden og de kompetencer, dette kræver, dels at
beskrive betydningen af det nye data arbejde for eksisterende og nye professioners udvikling. Projektet bygger på en eksplorativ, empirisk tilgang baseret på kvalitative og etnografiske metoder, og består af tre komplementære delprojekter:
1) undersøgelse af data-arbejde i en eksisterende data-arbejds profession –
lægesekretærer,
2) undersøgelse af et centralt data arbejde sted – en sundhedsdata
Business Intelligens enhed, og
3) Udarbejdning af et nationalt overblik over dataarbejde
i det danske sundhedsvæsen.
StatusActive
Effective start/end date01/08/202020/04/2024

Keywords

  • data work
  • healthcare
  • medical secretaries
  • professions
  • business intelligence

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.