Luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner i byområder

Project: Research

Project Details

Description

Dette projekt undersøger den rolle, som brugen af entreprenørmaskiner mv. har for luftforurening i Danmark, specielt i byområderne København og Aarhus. Dette er gjort ved at kortlægge forholdene for den kategori af maskiner, der benævnes som ”ikke-vejgående maskiner i industrien”, dvs. bl.a. gravemaskiner, dumpere, dozere, pumper, generatorer, kompressorer og gaffeltrucks. Rapporten beskriver disse maskiners bidrag i henseende til emissioner og koncentrationer af kvælstofoxider og fine partikler. Resultaterne er baseret på brug af en fordelingsnøgle til geografisk fordeling af emissionerne. Der vises resultater ved at benytte en normalt anvendt fordelingsnøgle samt ved at benytte forskellige alternative fordelingsnøgler. Endelig belyses effekten af mulige krav til ikke-vejgående maskiner.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201201/06/2013