Aarhus University Seal

Leg som koreografi: Designbaserede undersøgelser af bevægelsespraksisser på pædagoguddannelsen

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Denne afhandling er resultatet af et ph.d.-projekt (sam)finansieret mellem DPU/Aarhus Universitet og VIA University College med støtte fra LEGO-Fondens Playful Learning Research-bevilling. Ph.d.-projektet kan beskrives som et uddannelsesvidenskabeligt forskningsprojekt om legende bevægelsesmiljøer på pædagoguddannelsen. Pædagoguddannelsen uddanner pædagoger til professionelt at arbejde med udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver f.eks. i dagtilbud, hvor legen og børneperspektivet vægtes højt. I denne afhandling undersøger og analyserer jeg kroppens og bevægelsens betydning for at være legende særligt med fokus på fremtidens pædagoger. Afhandlingen omfatter empiriske undersøgelser i form af designeksperimenter med bevægelsespraksisser i undervisningsrummet på pædagoguddannelsen. Jeg har mødt både pædagoguddannelsen og lege- og uddannelsesforskningen med en baggrund som danser og koreograf, hvilket har bidraget til at udvikle en koreografisk tilgang til både at forstå og realisere legens bevægelser. Afhandlingen bidrager med en underbeskrevet dimension i forskningen inden for legende videregående uddannelser og mere bredt med nye indsigter til forskning inden for dans, koreografi og leg. Baseret på de samlede fund viser afhandlingen, at det at kunne og turde være en legende krop sammen med andre i en uddannelsessammenhæng har en stor betydning for sociale fællesskaber og kan fremmes gennem design af legende koreografier, hvor deltagerne fantasifuldt lader sig smitte ind i leg. Legende bevægelser og drilske handlinger smitter og kan virke forstyrrende, men en forståelse af disse uventede legende handlingers værdi kan være et springbræt, som hjælper undervisere og kommende pædagoger til at skabe miljøer for udvikling, læring og omsorg.
StatusActive
Effective start/end date01/04/202030/06/2024

ID: 193800709