Lærerkompetenceudvikling i relation til digitalisering og it-fagdidaktisk praksis i dansk i udskolingen - et interventionsforskningsprojekt

  Project: Research

  Project Details

  Description

  It integreres på mange måder i folkeskolen i dag, og forskningen tyder på mange potentialer. Men forskningen viser også tydeligt, at lærerne har svært ved at forankre disse fordele i praksis. Ny forskning peger på lærerens fagsyn, fagdidaktiske kompetence og tilegnelse af it som centrale omdrejningspunkter Det er dette ph.d.-projekts formål – en fagdidaktisk reflekteret integration af it.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/201231/08/2015

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.