Aarhus University Seal

Kvægsædskiftet som klimavirkemiddel

Project: Research

  • SEGES
  • University of Copenhagen
See relations at Aarhus University

Description

Der mangler muligheder for udvikling af klimaneutralt kvægbrug uden udtagning af jord fra omdrift. Det harmonerer dårligt med betydningen af kløvergræs i omdrift for mælkeproduktionen. Vi vil udvikle kvægsædskifter som omkostningseffektivt virkemiddel til reduktion af drivhusgasemission ved at: 1) eksperimentelt bestemme kulstoflagring under græs i omdrift, 2) udvikle modeller for langsigtet kulstoflagring og miljøpåvirkning, 3) minimerer lattergasemissionen efter ompløjning, 4) undersøge naturlige nitrifikationshæmmere i arten vejbred, 5) analysere sædskifte-, fodringsmæssige og økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau og sidegevinster i form af reduceret nitratudvaskning og øget biodiversitet, og 6) indbygge resultaterne i værktøjer til livscyklusvurdering.

Projektet leverer implementeringsparat videnskabeligt grundlag for opgørelse af kulstoflagring i jord og emissioner af drivhusgasser, samt operationalisering i modeller og værktøjer til livscyklusvurdering for kreditering i afsætningsledet. Der leveres virkemiddeleffekt for græs i omdrift, som omfatter alle typer af sædskifter med en græsmarkskomponent, veldokumenteret og kalibreret modelværktøj, samt virkemiddeleffekt for brug af nitrifikationshæmmere udsprøjtet på græsset forud for ompløjning.

Effekter og barrierer for implementering i primærproduktionen adresseres særskilt for økologiske og konventionelle sædskifter, inklusiv sideeffekter i form af produktion og nitratudvaskning samt naturhensyn.
AcronymKlimagræs
StatusActive
Effective start/end date01/10/201930/09/2024

Research outputs

ID: 201387934