Kundskabsværksted - et universitetspædagogisk udviklings- og følgeforskningsprojekt på DPU

Project: Research

  • Forskningsprogrammet for de videregående uddannelsers pædagogik
  • Department of Curriculum Research
  • Department of Learning
  • Research Programme in Diversity and Learning
  • Miljø- og sundhedspædagogik
See relations at Aarhus University

Description

Projektet tilstræber at udvikle undervisningen, så de studerende bringer egne erfaringer i spil i den universitære kontekst på en sådan måde at universitetsunderviseren og de studerende reelt mødes i et ligeværdigt undersøgelses- og undringsfællesskab. Projektet er i sin vorden. De første overvejelser både med hensyn til det at være i et ligeværdigt undersøgelses- og undringsfællesskab og med hensyn til planlægning, herunder holdstørrelser, tid og rum, er i gang. Projektet involverer forskere, der underviser på kandidatuddannelsen i psykologi og på Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik. Mia Herskind indgår i begge grupper.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201002/05/2011

ID: 128878330