Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelse i Region Midtjylland, LV-KOS2010

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Det overordnede formål med LV-KOS 2010 er at kortlægge og beskrive kontaktårsagerne i lægevagten, samt at analysere patienternes behov for og deres oplevelse af lægevagtens ydelser i forhold til lægevagtens nuværende funktion med henblik på at optimere det samlede udbud af ydelser. Endvidere er formålet ved brug af registerdata at kortlægge patienternes kontaktmønster og medicinforbrug før og efter kontakt til lægevagten mhp. at udpege områder med potentiale for kvalitetsudvikling.

  Dataindsamling foregår forløbende med registrering af patientkontakter i hver vagt i et elektronisk spørgeskema, som er integreret i vagtlæge-EDB-systemet. Hver 10. telefonkontakt, hver 3. konsultationskontakt og hvert besøgskontakt registreres af én læge af hver vagttype (visitation, konsultation og besøg). Der er aktuelt fuld opbakning fra vagtlægerne med registrering i samtlige vagter. I alt forventes omkring. 25.000 patienter at blive inkluderet, og aktuelt er registreret omkring 11.000 patienter. Efterfølgende tilsendes de registrerede patienter et spørgeskema, og aktuelt er besvarelsesprocenten omkring 50 %.

  Undersøgelsen supplerer den tilsvarende Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelse for arbejdet i almen praksis i dagtid, KOS 2008. De to undersøgelser giver mulighed bl.a. for at identificerer patientgrupper med særligt behov for ydelser fra den primære sundhedssektor

  LV-KOS 2010 vil desuden danne udgangspunkt for et kommende ph.d. projekt vedrørende kronisk syge patienters kontakt til lægevagten.
  StatusFinished
  Effective start/end date18/05/201018/05/2011