Kan et 8-ugers træningsforløb påvirke fysisk formåen, livskvalitet, sygefravær og forbrug af psykofarmaka hos mennesker med blodprop i lungen?

 • Rolving, Nanna (Participant)
 • Brocki, Barbara C. (Collaborator)
 • Frost, Lars (Collaborator)
 • Bloch-Nielsen, Jannie Rhod (Participant)
 • Mikkelsen, Hanne R. (Participant)
 • Ravn, Pernille (Participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet er et klinisk randomiseret forsøg med 5 hospitaler, hvor 140 patienter med akut lungeemboli allokeres til enten kontrolgruppen, der modtager den pågældende afdelings standard behandling, eller til forsøgsgruppen, som i tillæg til vanlig behandling også deltager i et 8 ugers hjemmetræningsforløb, vejledt af en fysioterapeut.
  Patienterne gennemfører ved baseline, 2 mdr. og 6 mdr. en gangtest samt udfylder et spørgeskema med bl.a. selvrapporteret livskvalitet, symptomer, sygefravær og forbrug af psykofarmaka.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/201631/12/2019

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.