International Cancer Benchmarking Partnership, Module 2

Project: Research

Project Details

Description

England, Wales, Nordirland, Canada, Australien, Sverige, Norge og Danmark har tilsluttet sig the International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP), hvis overordnede formål er at øge kræftoverlevelsen. Dette projekts forskergruppe har i samarbejde med forskere under ICBP (Module 2) udviklet ’Awareness and Beliefs about Cancer’ måleredskabet (ABC) med henblik på måling og sammenligning af befolkningernes viden og forestillinger om kræft.
StatusActive
Effective start/end date01/03/2010 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.