Integration og fastholdelse af international arbejdskraft i Ringkøbing-Skjern Kommune

Project: Research

Project Details

Description

GOINGLOBAL-projektet (2020) er et samarbejde mellem MANTRA, forskere ved Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet studerer udfordringer ved integration og fastholdelse af internationale arbejdstagere i de danske landdistrikter – og vil særligt involvere arbejdstagere fra lande i det østlige Europa som Polen, Rumænien og Ukraine. Mange danskere er rejst fra landdistrikter til byen, og internationale arbejdstagere er derfor en vigtig ressource for de danske landdistrikter. Det er således også vigtigt at forstå deres oplevelser af at bo og arbejde på landet.
Short titleGoinGlobal
AcronymGoinGlobal
StatusFinished
Effective start/end date01/04/202030/09/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.