Innovative og interdisciplinære undervisningsforløb

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formålet med herværende projekt er, at bidrage til didaktisk forskning og udvikling
inden for tværfaglige, erhvervsrettede og innovativt orienterede undervisningsformer.
Projektet har en deskriptiv/analytisk og en preskriptiv dimension. Det vil således:
1) Beskrive og foretage didaktisk analyse af en række variationsformer (deskriptiv)
med henblik på at udvikle en række modeller for tværfaglige, erhvervsrettede og
innovativt orienterede undervisningsformer (preskriptiv)
2) Beskrive og analysere forskellige deltagerperspektiver (underviser, undervisningen og de studerende) med henblik på at koble disse perspektiver med den didaktiske struktur (deskriptivt) og med henblik på at kvalificere den didaktiske
betydning af begreberne tværfaglighed, erhvervsrettethed og innovation (preskriptivt)
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201330/06/2014

ID: 128984029