Informative Mapping of Construction Aggregate Resources Through Statistical Data Analysis

Project: Research

Project Details

Description

Byggematerialer er en bred kategori af grovkornede materialer som sand, grus og sten, der anvendes i byggeri og infrastrukturprojekter. Materialer er de mest minedriftede ressourcer globalt, og årligt ekstraheres og behandles ca. 25 millioner kubikmeter i Danmark. En betydelig del af omkostningerne ved materialer er relateret til transport. I Danmark beløber de direkte omkostninger sig til ca. 3 milliarder DKK årligt. Beregninger tyder på, at der er behov for yderligere 650 millioner DKK for at dække indirekte omkostninger relateret til slitage af veje, ulykker, klimaændringer, luftforurening, trængsel osv. Derfor sigter dette projekt mod at bygge et nyt og banebrydende rammeværk, baseret på informationsteori, der tillader mere informativ kortlægning af materiale ressourcer ved brug af elektromagnetiske (EM) målinger (Figur 1). Oven på kortlægningsrammeværket vil vi udvikle et webbaseret frontend-system, der tillader beslutningstagere at udtrække relevant information til at udføre planlægning af ekstraktion af materiale ressourcer. Med dette rammeværk vil det være muligt at lokalisere nye materiale ressourcer og dermed spare 365 millioner DKK i reducerede transportomkostninger. Projektet vil revolutionere kortlægning af den nære undergrund ved brug af EM-data, og resultatet vil have en betydelig økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig indvirkning. Derudover vil det styrke Danmarks position som en international frontløber i anvendelsen af EM-data i kortlægning af undergrunden og også skabe nye eksportmuligheder for dansk teknologi.
Short titleINTEGRATE
AcronymINTEGRATE
StatusActive
Effective start/end date01/04/202301/04/2026