Aarhus University Seal

Inddragelse af pårørende til patienter med svær erhvervet hjerneskade – optimering af den neuro-rehabiliterende indsats gennem nære relationer

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formål
Projektet skaber klinisk relevant viden om, hvordan pårørendes erfaringer med og fortællinger om deres pårørende med svær erhvervet hjerneskade kan inddrages i den kliniske vurdering af patientens rehabiliteringspotentiale. Denne viden kan anvendes til at styrke samarbejdet med pårørende, samt øge den livshistoriske viden om patienten, hvilket kan medvirke til bestemmelsen af patientens bevidsthedsgrad.

Baggrund
På baggrund af det igangværende ’Borderlands of Living’ projekt kan vi konstatere, at der mangler forskningsbaseret viden om, hvordan pårørendes viden inddrages mest hensigtsmæssigt ift. de ca. 1.000 patienter, der på landsplan årligt bliver så svært hjerneskadet, at det er vanskeligt at stadfæste bevidsthed og vurdere rehabiliteringspotentiale. Her er det af afgørende betydning at opnå kendskab til patienten for at diagnosticere hurtigt og tilpasse neuro-rehabilitering til den enkeltes præferencer og behov. I denne proces udgør de pårørendes viden en vigtig ressource for at kunne foretage nøjagtige vurderinger ud fra patientens reaktioner. Ved på et videnskabeligt grundlag, systematisk at inddrage pårørendes viden, kan man tilpasse behandlingsforløbet og potentielt reducere udgifter forbundet med længerevarende indlæggelser.

Metode
Pårørende til 5-8 patienter med svær erhvervet hjerneskade bliver rekrutteret på NISA og på Hammel Neurocenter. Vi anvender deltagerobservation og interview til 1) at observere livshistoriske fortællinger om patienten under planlagte møder 2) interviewe pårørende og sundhedsprofessionelle om brugen af de livshistoriske fortællinger. Materialet giver indsigt i a) hvordan man opnår viden om den bevidsthedssvækkede patients (tidligere) identitet b) hvordan sundhedsprofessionelle anvender pårørendes fortællinger og erfaringer til vurdering af patientens rehabiliteringspotentiale. Det empiriske materiale suppleres af tidligere deltagerobservationer foretaget i projektet ’Borderlands of Living.

Anvendelse og relevans
Studiet frembringer klinisk relevant viden om, hvordan pårørende kan inddrages i neuro-rehabilitering ved at bidrage til vurdering af rehabiliteringspotentialet og organisering af de elementer, der indgår i den neuro-rehabiliterende indsats. Projektet styrker en patient-centret tilgang til den bevidsthedssvækkede patient. Resultaterne bliver formidlet i ’Klinisk Sygepleje’, fagbladet ’Ergoterapeuten’ og i et internationalt tidsskrift.

Short titleInddragelse af pårørende
StatusFinished
Effective start/end date15/01/202231/12/2022

ID: 229893258