Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan motiveres og engageres mænd 55+ til sunde(re) spisevaner?

Project: Consultancy

See relations at Aarhus University

Description

Meget tyder således på, at det kan være mere udfordrende at nå ældre mænd i forhold til kommunikation om kostanbefalinger, hvilket også er velkendt i det kommunale forebyggelsesarbejde, hvor nogle kommuner allerede nu arbejder specifikt med at nå denne gruppe (se fx www.sundmand.dk). Der er således behov for at forbedre vores viden om denne målgruppe samt for at undersøge mulighederne for at målrette kommunikation bedre i forhold til de behov, som findes hos forskellige segmenter af ældre mænd. Det må understreges, at ’ældre mænd’ på ingen måde kan siges at være homogen gruppe; der er tale om et stor spænd i alder, fysisk og mental status, ligesom ’sædvanlige’ socio-økonomiske uligheder i sundhed i høj grad også genfindes her. Overordnet er projektets formål at undersøge, hvordan selvhjulpne mænd 55+ (segmenteret i forhold til på forhånd udvalgte kriterier) kan støttes i forhold til etablering eller fastholdelse af sunde madvaner. Projektet indeholder to dele, hvor første del omfatter en status/kortlægning af internationale og danske initiativer/interventioner rettet mod mænds spisevaner og sundhed, mens anden del bliver viet til et brugerinvolverende interventionsstudie, hvor en lovende intervention afprøves, evt i regi af Forum for Mad, Måltider og Sundhed

Finansiering: Projektet er en del af myndighedsberedskab, - finansieret via MFVM
StatusActive
Effective start/end date01/05/201930/11/2020

ID: 149030705