Hjemlighedens Materialitet blandt Mobile grupper

Project: Research

Project Details

Description

Hjemlighedens materialitet blandt mobile grupper

Moesgaard Museum i samarbejde med Antropologi på Aarhus Universitet og Museum Sønderjylland.

Hvad er ’hjem’, og hvilke materielle former tager det, når hjemlighed ikke er knyttet til ét bestemt sted? Stadig flere mennesker lever i bevægelse og med tilhør spredt over store afstande: det rejser nye antropologiske spørgsmål til, hvad ’hjem’ er, og kan forstås som. Med afsæt i traditionen for etnografiske studier af nomader på Moesgaard Museum udforsker projektet de materialiteter, rumligheder og atmosfærer som udgør ’hjem’ for nutidige grupper med mobilitet som permanent økonomisk, historisk og identitetsmæssigt karakteristika. Feltstudier blandt søfolk i Stillehavet, diasporagrupper og nomader i Afrika og mobile minoriteter i Sønderjylland vil bidrage med ny komparativ viden og teori om forholdet mellem materialitet og hjemlighed. Centralt i projektet er en nytænkning af museal samtids-indsamling, hvor audiovisuelle metoder, særligt 3D-foto/VR, systematiseres som dokumentation og data. Ligeledes eksperimenteres der med disse produkter i udstillinger under projektets slutfase.
Short titleHjemlighedens materialitet
StatusActive
Effective start/end date01/08/202001/08/2024