Havndals Kooperativ

Project: Research

Documents

  • Steno Diabetes Centre
See relations at Aarhus University

Description

'Havndals kooperativ': Sunde og glade børneliv
Målgruppe: Lokalsamfundet Havndal (26 km NØ for Randers) og de omkringboende medborgere. Derudover involveres Randers Kommune, samt andre interessenter i nærområdet i en fælles indsats omkring sunde og glade børneliv.

Kort beskrivelse: Ved at engagere et helt lokalsamfund i en fælles og relevant problemstilling som fx sunde og glade børneliv, skabes der en synergi og potentiale som enkel indsatser ikke kan sikre, når man ønsker at adressere komplekse problemer. Innovativ forskning peger på at man med en kooperativ samskabende tilgang kombineret med en systematisk tilgang, kan skabe en fælles forståelse for lokal udfordringer, som øger muligheden for at skabe bæredygtige indsatser, til gavn for lokalsamfund og kommune. Vi ønsker at teste sådan en systemtænkende og samskabende tilbage af i dansk kontekst for at pilotteste og undersøge tilgangens potentiale i Danmark.

Projektforløb: Opstartes primo 2021 og evalueres i 2022, med efterfølgende opfølgning.

Layman's description

Projektbeskrivelse:

Målgruppen for indsatsen er alle børn og unge i Havndal og omegn (0-16 år), med de 3-13 årige som den primære målgruppe. Den sekundære målgruppe er alle aktører, der direkte eller indirekte kan påvirke børn og unges sundhed og trivsel i Havndal. Det gælder derfor både beslutningstagere, ledere, medarbejdere i alle kommunes forvaltninger, lokale aktører som skole, sundhedshus, idrætsforening, detailhandel, lokale foreninger og borgere i Havndal.

Havndal Kooperativ bygger på samskabelse (CBPR) og engagement lokalt, som nøgleelementer til at opnå en bæredygtig indsats. Samskabelse af de lokale løsninger og indsatser, skabes på baggrund af en systematisk tilgang og metode, som er afprøvet og benyttet internationalt i sundhedsfremmende indsatser (STICKE). Ved at tilføje en systematisk tilgang kan vi i denne indsats kortlægge alle interessenters forståelse for, hvad der har betydning for børn og unges sundhed og trivsel i Havndal og initiere lokale løsninger og indsatser, der på den lange bane vil bidrage til en positiv udvikling af børn og unges sundhed og trivsel.
StatusActive
Effective start/end date04/01/202104/01/2023

Download statistics

No data available

ID: 213266479