Haven i Havet - National Havhøst: undervisningsprogram. Følgeforskning og evaluering af undervisningsprogram i danske havhaver.

  • Wistoft, Karen (PI)

Project: Research

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts and Humanities

Social Sciences

Keyphrases