GYMuSKO pilotprojekt

Project: Research

  • Det nationale videncenter for historie- og kulturarvsformidling
  • Danmarks Industrimuseum
  • Horsens Gymnasium
  • Østerhåbskole
  • Gasmuseet
  • Bymarkskolen
  • Tradium
  • Viborg Museum
  • Viborg Gymnasium og HF
  • Løgstrup Skole
See relations at Aarhus University

Description

GYMuSKO (Gymnasium - Museum - Skole) er et pilotprojekt med hjemsted på Danmarks Industrimuseum. Projektet er støttet af det Nationale Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling.
GYMuSKO er et pilotprojekt, hvor deltagende lærere og museumsinspektører dels prøver triumviratformen af for at se, om den har potentiale som en bæredygtig samarbejdsform, dels fokuserer på læringsmål for og læringsresultater hos de medvirkende folkeskole- og gymnasieelever.
Projektleder: Sally Thorhauge
Det enkelte GYMuSKO triumvirats sammensætning bygger på igangværende samarbejder. Hvert museum er partner i Foreningen intrface med den tilhørende ungdomsuddannelse, og med den tilhørende folkeskole i det treårige AKSOM projekt. Museerne er således bindeled i hvert GYMuSKO triumvirat. Det er oplagt at udnytte de erfaringer inden for samarbejde, pædagogisk og (fag)didaktisk (ny)tænkning, som allerede eksisterer og er i spil på kryds og tværs af intrface og AKSOM partnerskaberne.
GYMuSKO resultatmål er over et år:
1)At etablere tre skole-museum-gymnasium triumvirater, hvis samarbejde samles om at udvikle og gennemføre undervisningsforløb, som skaber meningsfuld og fagligt relevant kontakt mellem og læringsaktiviteter for hhv. museernes adoptionsklasser (en klasse på hver skole) og en klasse på hvert gymnasium (dvs. en HHX klasse og to STX klasser). Undervisningsforløbene skal inddrage museerne som læringsrum og -ressource for museernes adoptionsklasser og gymnasieklasserne. Undervisningsforløbene tilrettelægges således at eleverne formidler fagligt relevant stof til hinanden eller på anden måde interagerer ud fra faglige mål, hvor museet udgør en væsentlig del af den faglige ressource. Alle forløb udvikles enten over permanente udstillinger eller er konceptbaserede, hvilket betyder, at de kan genbruges og bruges af andre.
2)At skabe ny samarbejdspraksis mellem skole, museum og gymnasium. Denne samarbejdsmodel er ikke tidligere prøvet i Danmark. Et vigtigt resultatmål er at registrere og formidle erfaringerne fra pilotprojektet, både mundtligt og skriftligt.
3)At være pilotprojekt for det efterfølgende triumviratprojekt, se nedenfor under Langsigtede mål. Pilotprojektdeltagernes erfaringer samles i logbogformat til brug for følgeforskningsteamet, som tilknyttes det næste projekt. Logbogsregistreringer omfatter både erfaringer med samarbejdsformen og med resultaterne af elevernes læring.
GYMuSKO langsigtede resultatmål
Pilotprojektet tænkes videreført i et egentligt GYMuSKO projekt, som strækker sig over mindst to år og involverer i alt 12 triumvirater. Dette projekt tilknyttes et følgeforskningsteam, som på grundlag af sine undersøgelser skal udvikle en bæredygtig samarbejdsmodel, som tilgodeser rammer og muligheder opstillet af kommune, folkeskole, gymnasieskole og museum. Følgeforskningsteamet vil også have fokus på, hvorvidt læringsmål opfyldes gennem en undersøgelse af elevernes læringsresultater og på grundlag heraf vil anbefale best-practice i forhold til udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb.
AcronymGYMuSKO pilotprojekt
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2016

ID: 129054128