Grundlag for et tværsektorielt forskningsfællesskab i Midtklyngen. En intern rapport.

Project: Consultancy

See relations at Aarhus University

Description

Rapport udsprunget af en interessentanalyse mhp. at afdække grundlaget for opbygning af et tværsektorielt forskningsfællesskab
StatusNot started

ID: 168945790