Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Graviditet, fødselsudkomme og amning: betydning af medicinsk behandling, compliance og rygning blandt kvinder med kronisk inflammatorisk tarmsygdom

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formål
Formålet med projektet er at øge vores viden om årsager til fravalg af medicinsk behandling samt interaktion mellem medicinsk behandling og rygning i forhold til fødselsudkomme og dermed muliggøre en mere målrettet indsats vedrørende rådgivning og anbefalinger til kvinder med kroniske tarmbetændelser. Dette kan forhåbentlig øge sandsynligheden for et normalt graviditetsforløb og fødselsudkomme hos disse kvinder. Resultaterne kan også danne baggrund for udfærdigelse af strategi for behandling og rådgivning af patienter med andre kroniske sygdomme, hvilket må anses for særdeles relevant set i et større sundhedsmæssigt perspektiv.
Baggrund
25.000 danskere lider af kroniske tarmbetændelser, der omfatter Colitis Ulcerosa (CU) og Crohn’s sygdom (CD). Et stigende antal danskere får hvert år konstateret CU eller CD. Kronisk tarmbetændelse debuterer oftest i 20-30 års alderen, og mere end halvdelen er kvinder, så mange af disse gennemgår et svangerskab efter diagnosen er stillet. Endvidere vil ca. halvdelen være i medicinsk behandling. Studier blandt ikke gravide kvinder med CU har vist at 60% tager deres medicin på daglig basis (compliance), samt at risiko for opblussen i sygdommen er størst blandt dem som ikke tager deres medicin (non-compliance). Compliance er ikke undersøgt i tiden op til, under og efter graviditeten (ammeperioden). Danske studier har vist, at kvinder med CU har en øget risiko for at føde for tidligt, og at kvinder med CD har en øget risiko for intrauterin væksthæmning og for tidlig fødsel. Hvorvidt dette skyldes øget sygdomsaktivitet i tarmbetændelsen (pga. graviditeten eller fravalg af den medicinske behandling grundet frygt for negativ indflydelse på fertilitet/fosteret/medicin i modermælken), den medicinske behandling, eller rygning er uafklaret.

Projektforløb
Vi vil i dette projekt undersøge om manglende compliance (manglende evne/vilje til at følge den medicinske behandling) er associeret med opblussen i CD og CU 6 måneder før, under og 6 måneder efter graviditeten, samt belyse eventuelle årsager til fravalg af den medicinske behandling. Desuden hvorvidt der forekommer fravalg af amning hos kvinder med CD og CU samt manglende compliance. Endvidere belyses hvorvidt disse to udfald skyldes frygt for medicin i modermælken, ro i sygdommen eller forglemmelse. Endelig undersøges om medicinsk behandling er associeret med lav fødselsvægt og om rygning forstærker denne effekt.
Til at belyse ovenstående benyttes en spørgeskemaundersøgelse blandt 247 kvinder vedrørende tiden 6 måneder før, under og 6 måneder efter graviditeten. Data herfra vil blive sammenholdt med journaloplysninger og offentlige registre som Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet har givet tilladelse til brug af. Samkøring af data fra registrene og spørgeskemaundersøgelsen giver en unik mulighed for at opnå viden om ovenstående formål.
Projektet udføres ved Medicinsk afdeling V, Århus Universitetshospital i samarbejde med klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200901/04/2014

Research outputs

ID: 128972770