Aarhus University Seal

Geomorfologi i et kulturlandskab – landskabsrekonstruktion af Alken Enge ved Skanderborg.

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Det landskab vi ser i dagens Danmark, er ikke alene et restultat af isens, vandets og vindens langsomme påvirkninger, men skyldes i lige så høj grad menneskets påvirkninger igennnem årtusinder. Dette forskningsprojekt skal i et østjysk værkstedsområde belyse dette komplekse samspil mellem de geomorfologiske processer og kulturlandskabet, ved at udvikle redskaber og tilgange til at sammenkoble og analyse landskabsdata fra meget forskellige kilder. Dette foregår bl.a. ved at udvikle nye, integrerede tilgange til landskabsrekonstruktion vha. geologiske 3D modeller og geofysiske metoder. Resultaterne fra projektet vil bidrage til øget indsigt i, hvordan vigtige hydrologiske, jordbundsmæssige og erosionsrelaterede processer i et dansk landskab er modificeret af menneskets årtusindlange naturudnyttelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201130/06/2015

Project relations

Project relations

Research outputs

ID: 128939629