Geoarkæologiske undersøgelser af plantenæringsstoffer i samt datering af de forhistorisk dyrkningssystemer fundet ved Aalborg kasserne

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

I dette projekt skal der dateres og udføres analyser af metaller på arkæologiske jordprøver fra Museets udgravninger ved Aalborg Kasserne. Det videnskabelige formål er, at 1) forsøge at datere hvornår dyrkningen påbegyndtes, samt hvornår den ophørte som følge af flyvesandet, og 2) belyse dyrkningspraksis i jernalderen med særlig fokus på jordbundens daværende kapacitet til at forsyne landbrugsafgrøder med nødvendige næringsstoffer, herunder især at forstå fosfor til-gængeligheden. Dette kan altså bruges til en senere arkæologiske analyse af datidens agrale økonomi.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201631/01/2018

Press/Media

Research outputs

ID: 129054924