Geoarkæologiske og geofysiske forundersøgelser af Borgring

Project: Research

Project Details

Description

Et forskningsprojekt der vha. ikke-destruktive metoder skal forestå forundersøgelser af vikingeborgen Borgring ved Køge vha. kortlæninger med geofysik og underseøgelser af grundstoffer i jordbund samt sedimenter omkring Borgring.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201631/12/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.