Project Details

Description

Projektet Spilbaseret læring i det 21. århundrede, med den engelske titel GBL 21: Game-Based Learning in the 21st Century, er finansieret gennem Innovationsfonden, og sætter fokus på at anvende analoge og digitale spilredskaber i undervisningen.

Projektets formål er gennem et kompetenceforløb for deltagende lærere at udvikle de elevkompetencer, der efterspørges i det 21. århundrede – herunder kritisk tænkning, samarbejde, kommunikation og problemløsning – gennem spilrelaterede undervisningsforløb i 5. og 7. klasse i fagene dansk, matematik og science fagene. Gennem spilrelaterede forløb vil projektet fremme elevers motivation for at deltage i undervisningen samt udvikle deres faglige og almene kompetencer i et digitalt dannelsesperspektiv.
AcronymGBL21
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201730/06/2022