Forskningsprojekt om talord og talforståelse på Husum skole

Project: Research

  • Aalborg University
See relations at Aarhus University

Description

Samspillet imellem talord, talforståelse og talkompetence er besværliggjort af navnene på talordene fra 11-99. Der foreligger stærke hypoteser om at talord, der er i overensstemmelse med det skrevne udtryk for tallet (fx 42, fire-ti-to), understøtter elevens kompetence i forhold til sammenligning af tal og aritmetik. Der eksisterer to forskellige forklaringer på dette:
1. Talordene fungerer som kognitive artefakter, derfor er det hensigtsmæssigt, at der er overensstemmelse mellem det sagte tal og det skrevne
2. Sproget konstituerer begreber, derfor er en klarere terminologi bedre til at udvikle klarere begreber.
Disse hypoteser er underbygget teoretisk (med semiotik, kognitionsforskning og distribueret kognition) og gennem komparative studier, men er ikke afgjort direkte. Projektet har med udgangspunkt i det kinesiske mandarinsprog udviklet de matematiske tal, som alle siges fra venstre mod højre – som læseretningen – hvor man kalder 11, en-ti-en, 12, en-ti-to, 53, fem-ti-tre.
Vores forskningsspørgsmål:
I hvor høj grad er det muligt at påvirke elevers aritmetiske kompetencer ved at tilbyde matematiske talnavne i matematikundervisningen?
StatusFinished
Effective start/end date19/08/201312/08/2016

ID: 129083567