Aarhus University Seal

Fodringsstrategi til at reducere verotoxin-producerende Escherichia coli hos kalve før slagtning

Project: Research

  • Microbiology and Gastrointestinal Health
  • Department of Animal Health and Bioscience
See relations at Aarhus University

Description

Verotoxin-producerende Escherichia coli bakterier fremkalder sygdom hos mennesker med symptomer, der i sværhedsgrad kan variere fra ukompliceret diarré til livstruende tilstande som nyresvigt, hvilket kan være tilfælde ved infektion med E. coli O157:H7 også kendt som "burgerbakterie". Kvæggødning anses for at være hovedreservoir, og kontaminering af mælk og slagtekroppe med disse fækale bakterier er oftest årsag til smitte hos mennesker. I forsøg med malkekøer er det vist at foderrationer med højt indhold af stivelse og melasse øger udskillelsen af syreresistente E. coli med gødningen, hvorimod rationer med højt grovfoderandel reducerer denne udskillelse. Projektets formål er at finde en fodringsstrategi til slagtekalve, der sigter på at reducere udskillelsen af verotoxin-producerende E. coli før slagting, og dermed at mindske smitterisiko for mennesker.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200631/12/2007

ID: 128901627