Centre for Educational Development

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Feedback- og Evalueringsformer der skaber Entreprenøriel Læring

Project: Other

See relations at Aarhus University

Description

Overordnet sigter projektet på at opbygge yderligere viden om formative feedbackformer og læringsorienterede eksamensformer i forbindelse med entreprenørskabsundervisning med høj grad af praksis- og procesorientering, altså entreprenørskabsfag af typen "through entrepreneurship". Hvad angår formativ feedback, bygges der videre på FEEP-projekter, som FFE tidligere har støttet. Derudover sigter projektet på at udvikle mere viden om, hvorledes entrenørielle kompetencer kan indarbejdes i uddannelsernes læringsmål, bedømmelseskriterier og eksamen, herunder udvikling af mere proces- og læringsorienterede eksamensformer, der sikrer en højere grad af allignment mellem de forskellige undervisningselementer i entreprenørskabsundervisningen og undervisning med entrepreneuriel didaktik.

Key findings

- et overblik over, hvilket udbytte studerende kan få af forskellige kilder til feedback,
- inspiration til helt nye kilder til feedback samt mere viden om, hvordan formativ feedback integreres og udnyttes i den videre læreproces og hvorledes disse kan anvendes formativt til både at stimulere og udprøve entreprenørielle kompetencer
- videreudvikling af metoder til understøttelse af peer feedback og vurdering af entreprenørielle kompetencer inklusiv digitale læremidler samt bedre indblik i udbyttet af forskellige peer feedback metoder
- mere viden om og erfaring med at tilpasse læringsmål, bedømmelseskriterier og eksamensformer med henblik på at skabe sammenhængende og helstøbte entreprenørielle undervisningsforløb.

AcronymFEEL
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201730/09/2019

ID: 141702778