Project Details

Description

Projektets formål er at skabe større tilslutning til de naturvidenskabelige studieretninger på ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden og Region Midtjylland og desuden øge andelen af piger på disse.

Projektet har til hensigt at øge elevernes refleksion over egen læring samt over deres faglige arbejde ved at give og modtage feedback i STEM-fagene. Det er forventningen, at eleverne på den måde kan komme tættere på faget og kan finde deres egen tilgang til og ståsted i forhold til den naturvidenskabelige faglighed.

Med afsæt i STEM-fagene vil vi prøve at skabe en ny skolekultur; en feedback-kultur på de enkelte skoler, hvor den enkelte elev skal have en mere central rolle i undervisningen. En åben feedbackkultur baserer sig på relationer og dialog mellem lærer-elev og elev-elev, hvilket skal øge samarbejde, hjælp, vejledning og deling med henblik på at fremme den faglige nysgerrighed.

Målet med projektet er at udvikle en model for en feedbackkultur, der kan inspirere andre end de deltagende skoler i deres arbejde med elevernes selvstændighed, samarbejde og refleksion i STEM-fagene.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202130/06/2022