Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Evaluation of a training programme for vulnerable young people

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Center for Udsatte og Kriminalitetstruende Unge (CUKU) viderefører og videreudvikler et social- og sundhedspædagogisk projekt, hvor hensigten er gennem støtte og vejledning at få udsatte unge aktivt involveret i fritids- og idrætsforeninger. Det overordnede formål er at give stærkt marginaliserede unge og medlemmer af deres sociale netværk en oplevelse af idræt og bevægelse som noget positivt og berigende samt at give dem et blivende tilhørsforhold til sociale arenaer og settings, som de ellers er ekskluderede fra. Det langsigtede mål med projektet er at skabe forudsætning for at øge de unges trivsel, sundhed og generelle livskvalitet.
Projektlederen har gennem et fireårigt pilotprojekt udviklet en pædagogisk metode, der har til hensigt at nå, motivere og fastholde de unge i organiseret idræt. Det kommende projekt løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og et væsentligt output er at dokumentere, videreudvikle og begrebsliggøre pædagogiske processer ved den metode, som projektet gør brug af. En målsætning for den kommende firårige periode er desuden at formidle projektets pædagogiske metode til pædagoger/ansatte på landets døgninstitutioner og ungdomspensioner.
Evaluering af Træningspas for unge døgnanbragte skal være en analytisk, formativ, vidensopsamlende og fremadskuende evaluering. En formativ evaluering har til formål løbende at kvalitetsudvikle praksis og at lære af de erfaringer, der indhøstes mens en videnopsamlende evaluering beskæftiger sig med sammenhænge mellem indsatser og effekter. Denne evaluering lægger sig i et krydsfelt mellem formativ evaluering og videnopsamlende evaluering.
Evalueringen vil tilrettelægges så den indkredser de mekanismer i projektet, der har haft betydning for de resultater, som projektet har skabt i relation til succeskriterier og målsætninger. Dette indebærer også et fokus på de kontekstuelle faktorer, der hæmmer/fremmer disse mekanismer.
Projektet Træningspas for unge døgnanbragte arbejder med en række succeskriterier/målsætninger, som har betydning for synsvinkler i evalueringen. Eksempler på målsætninger som formuleret af projektets projektleder er, at:
- de unges sundhed, trivsel og velbefindende øges
- de unge får en (blivende) tilknytning til det almindelige foreningsliv
- projektet får en positiv indflydelse på de unges skolegang (forstået som øget motivation og glæde ved skolen)
- de unge vælger at uddanne sig til instruktør inden for et idrætsfelt
- de unge oplever øget motivation og engagement i hverdagslivet som sådan.
Motivation og engagement er her forstået som en oplevelse af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed i relation til hverdagslivets generelle udfordringer.
Evalueringen særligt interesseret i, hvad det er for (nye og positive) fortællinger, som de unge kan fortælle om sig selv via deltagelse i projektet. Dette perspektiv i evalueringen vokser ud af en narrativ synsvinkel , der sætter fokus på de historier, som er med til at skabe fortællingen om, hvem vi er som mennesker. Som individer forstår vi os selv og vores omverden ved at lytte til og fortælle historier om os selv. De historier, som de unge og aktører omkring dem, fortæller, har betydning for, hvordan de unge forstår verden, og har indvirkning på den måde, de vælger at handle i på i hverdagen. Evalueringen er særligt interesseret i de narrativer og fortællinger, som projektet skaber omkring de unge. Disse fortællinger kan have betydning for, at de unge gennem deltagelsen i projektet får skabt nye fortællinger, der har givet dem en anderledes forståelse af, hvordan verden hænger sammen og dermed kan udfordre deres opfattelse af, hvordan deres muligheder er for at påvirke og virke i verden. Dette kan i sidste ende viser sig at have betydning for, hvordan de unge ser muligheder for dem selv i fremtiden og dermed have betydning for deres trivsel og livskvalitet.
AcronymCUKU
StatusFinished
Effective start/end date02/01/201231/12/2014

    Research areas

  • Health promotion, Health education, social capital, vulnerable young people, intervention, evaluation, Sundhedspædagogik, Vejledning, Motivation

Research outputs

ID: 128966242