Aarhus University Seal

Ethnic diversity and social cohesion: A study of residential ethnic diversity and social trust

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Konsekvenserne af stigende indvandring og deraf følgende etnisk diversitet står centralt i såvel den danske politiske debat som i den internationale samfundsvidenskabelige forskning. Et grundlæggende spørgsmål er i den forbindelse, hvordan mødet med indvandrere, der hvor man bor, former majoritetsbefolkningens syn på etniske minoriteter og andre mennesker mere generelt. Er mødet præget af positive interaktioner, som reducerer fordomme over for etniske minoriteter og fremmer et positivt syn på mennesker man ikke kender, eller snarere præget af konflikt og dårlige oplevelser, som afføder et negativt syn på mennesker med anden etnisk baggrund, og en mindsket tillid til andre mennesker generelt? Til trods for omfattende forskning i dette emne, er der stadig langt fra enighed om svaret. Uenigheden skydes delvist mangel på præcise og dækkende data, og formålet med nærværende projekt er, gennem en kobling af en spørgeskemaundersøgelse til de unikke danske befolkningsregistre, at komme tættere på en besvarelse af disse spørgsmål.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201230/06/2015

Project relations

Activities

Press/Media

Research outputs

ID: 128944508