Aarhus University Seal

Et randomiseret kontrolleret studie af inspiratorisk muskeltræning til voksne med apopleksi

Project: Research

  • Pallesen, Hanne (Project manager)
  • Secher Mortensen, Sine (Project coordinator)
  • Hansen, Ulla Torp (Project coordinator)
  • Hansen, Dorthe (Participant)
  • Sørensen, Susanne Lillelund (Collaborator)
  • Kjeldsen, Simon (Participant)
  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • Institut for Klinisk Medicin - Regionshospital Hammel Neurocenter
  • Aarhus University
See relations at Aarhus University

Description

Projektets formål: Dette projekt omhandler mennesker, der får en hjerneblodprop eller -blødning (apopleksi). Projektets primære formål er at forbedre patientens lungefunktion i den tidligere fase af rehabiliteringen, så patienten tidligere kan være aktiv og hurtigere kan komme sig i egen rehabiliteringsproces.

Layman's description

Projektets hovedspørgsmål: Kan en relativ enkel træningsform - inspiratorisk muskeltræning (IMT) – forbedre patientens lungefunktion og medvirke til at patienten når et højere funktionsniveau på kortere tid .
Forventninger til resultater af projektet: Vi forventer, at IMT via selvtræning har positiv betydning for, at patienterne hurtigere kommer i gang igen og når et højere funktionsniveau, mens de er indlagte. Det kan muligvis betyde, at de får brug for et kortere rehabiliteringsforløb.
Short titleMere luft – mere energi – hurtigere i gang.
StatusActive
Effective start/end date01/10/202031/12/2022

ID: 190750161