Eksport og kvalitet af spiseløg

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Dette projekt supplerer og udvider et 4-årigt GUDP-projekt, der er bevilget til gennemførelse i 2017-2020. Det er projektets formål at udvikle retningslinjer for produktion af spiseløg til eksport hvor en ensartet kvalitet af store partier er nødvendig. Kvaliteten af løgene påvirkes i høj grad af dyrkningsbetingelserne og målet er derfor at undersøge og opsamle viden om de optimale betingelser for produktion af spiseløg i en kvalitet der til fulde opfylder kravene til eksport. Målet er endvidere at gennemføre detaljerede studier af hvorledes sorter og planternes forsyning med næringsstoffer påvirker udvikling af løg med hensyn til revnede og manglende skaller. Såvel videnopsamling som detaljerede studier gennemføres i tæt samarbejde med primærproducenter af spiseløg.

Finansiering: Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2020

ID: 170898969