Aarhus University Seal

Effektvurdering af intervention rettet mod belastningsreduktion og genoptagelse af arbejde blandt sygedagpenge klienter med arbejdsrelaterede psykiske problemer i 3 kommuner

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Mange patienter med arbejdsrelaterede stresssymptomer som søvnproblemer og kognitive vanskeligheder henvises hvert år til de danske arbejdsmedicinske klinikker. Reviews peger generelt på, at interventioner baseret på kognitiv adfærdsterapi er mere effektive end andre typer af stress interventioner, når det drejer sig om at reducere stressniveauet og de psykologiske symptomer. Imidlertid har kun få studier undersøgt interventioner rettet mod personer med et dokumenteret klinisk behov.
Formålet med denne undersøgelse er at evaluere en stress management intervention baseret på arbejdsfokuseret kognitiv adfærdsterapi i kombination med et tilbud om en mindre arbejdspladsintervention rettet mod patienter sygemeldt på baggrund af arbejdsrelateret stress. Interventionen evalueres igennem et tre-armet randomiseret, kontrolleret design i forhold til effekten på stresssymptomer og vedvarende/fuld tilbagevenden til arbejdet.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201001/02/2017

ID: 176783054