Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

The characteristics of education to pupils with disabilities

Project: Research

  • CVU relateret organisation
  • Department of Educational Psychology
  • Social- og specialpædagogik i et inkluderende perspektiv
  • Amternes og kommunernes forskningsinstitut (Partner)
See relations at Aarhus University

Description

Projektet placerer sig i spændingsfeltet mellem på den ene side en erkendelse af, at nogle børn vil have behov for særligt tilrettelagt støtte, uanset hvor pædagogisk ideelle vilkårene er i almenundervisningen, og på den anden side intentionen om at inkludere børn i lokale læringsmiljøer på en måde, som optimerer deres udviklingsmuligheder. Projektet har til formål at tilvejebringe øget indsigt i og kundskab om de (special)pædagogiske virkemidler for forskellige kategorier af elever. Tosprogethed indgår som særlig parameter for de elever, hvor det er relevant samt for kulturanalyser i almindelighed.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200631/12/2008

ID: 128856572