Ecocritical Dialogues in Education – a methodological cross-curricular tool to foster teaching qualifications

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Prosjektet er forankret i forskningsgruppen Nature in Children’s Literature and Culture (https://blogg.hvl.no/nachilit/). Forskningsgruppen har eksistert siden 2013 og tilhører nå det strategiske forskingsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Forskningsgruppen har først og fremst undersøkt hvordan forestillinger om natur kommer til uttrykk verbalt og visuelt i ulike didaktiske praksiser. Gruppen har produsert både vitenskapelige publikasjoner (se spesielt Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures - Nordic Dialogues), kronikker, foredrag, seminarer og undervisningspraksiser. Gruppen er tverrfaglig der fagene norsk, engelsk, kroppsøving og mat og helse er de sentrale skolefagene.

Både i strategiplanen til HVL og i grunnskolelærerutdanningene ved HVL er bærekraftig utvikling et nøkkelbegrep og tverrfaglig tema. For å forstå hva dette innebærer og hvordan HVL kan iverksette det i egne studietilbud har forskningsgruppen NaChiLitCul som mål å utvikle metoder for økokritiske dialoger i fagene norsk, engelsk, mat- og helse og kroppsøving i de femårige lærerutdanningene (MGLU 1-7 og 5-10). Et sentralt argument for å utvikle slike metoder er at bærekraftig utvikling, der økokritiske perspektiv har en sentral plass, skal inngå som tverrfaglig tema i alle skolefag fra 2020. Grunnskolelærerne HVL utdanner trenger derfor en metodisk verktøykasse de kan ta i bruk i ulike fag og på tvers av fagene for å imøtekomme kravene i de nye læreplanene.
Prosjektet Ecocritical Dialogues in Education – a methodological cross-curricular tool to foster teaching qualifications in/for sustainable development (ECO-DIALOGUES) har som mål (fra engelsk prosjektbeskrivelse):
To develop and implement a new methodology for conducting ecocritical dialogues in literature studies and in outdoor practices in the new Norwegian five-year teacher-training master programme (MGLU 1-7 and MGLU 5-10), and to analyse how these methodologies able students to plan, implement and assess teaching practices concerning sustainable development as a cross-curricular theme. This approach aims to integrate the new cross-curricular theme of “sustainable development” into Norwegian teacher education.

Layman's description

Engelsk/norsk
StatusActive
Effective start/end date01/06/201931/03/2021

ID: 146631470