Aarhus University Seal

Divergent Paths. Educational Choices and Social Divisions

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Using Denmark as case, this project focuses on educational choices and social
imaginaries as a prism to understand the social and cultural dynamics behind social divisions. The project comprises of four complementary, ethnographic studies addressing the ways children, young people and parents of various social and ethnic backgrounds make their choice of school, secondary education and further education. Using observations and interviews of people in different educational settings, we explore how small mundane as well as pivotal educational choices across educational levels accumulate to form larger patterns of social inequality and segregation. Our proposition is that the everyday educational choices based on social imaginaries both reflect and influence people’s sense of social positions and identifications, their notions of future opportunities and hierarchies as well as the social and cultural dynamics that pull and push them towards specific class positions and social groups.

Layman's description

Trods mange politiske tiltag er social og etnisk opdeling en tiltagende tendens i det danske uddannelsessystem. Et element heri synes at være de forståelser af status, der tilskrives forskellige elevgrupper, skoler og erhvervsrettede og akademiske uddannelser. Projektet undersøger disse sociale forestillinger og deres konsekvenser ved at gå tæt på de små hverdagslige og større afgørende valg, som forældre, børn og unge med forskellig social og etnisk baggrund træffer i forhold til uddannelse. Projektet består af fire del-projekter: Det første undersøger samspillet mellem børn i børnehaver og deres forældres overvejelser om skolevalg. Det andet udforsker hverdagen i to 9. klasser på en privat- og en folkeskole og interviewer elever og forældre om skoleerfaringer og valg af erhvervs- eller gymnasial ungdomsuddannelse. Det tredje undersøger, hvordan unge på en erhvervsskole og i et alment gymnasium efter den nye gymnasiereform identificerer sig med eller distancerer sig fra andre unge på tværs af og på samme institution. Det sidste projekt undersøger unges oplevelser på tre videregående studier, elektriker, pædagog og medicin, og udforsker, hvordan deres samlede skole- og uddannelseserfaringer påvirker deres studievalg. Samlet kan projektet belyse, om der på tværs af uddannelserne er en systematik i, hvilke betydninger, grupperinger og skel mennesker etablerer, som kan give os bedre indsigt i årsagerne til de sociale uligheder, der reproduceres i det danske uddannelsessystem.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2024

    Research areas

  • Educational choices, Social imaginaries, Social divisions, Cultural dynamics, Age-transgressing ethnography

ID: 309668314