Project Details

Description

Der oprettes et netværk blandt sprogundervisere
på tysk, spansk og fransk, IKK, med henblik på
at tilvejebringe ny viden om
forskningsbegrundede metoder til undervisning i
mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen på
danske universiteter. Netværket samarbejder om
at oprette en vidensbase, der dels orienterer om
principper, som er fremhævet i litteraturen, dels
giver 12 eksempler på arbejdsmetoder, der følger
de præsenterede principper. Disse
arbejdsmetoder søges afprøvet inden udgivelsen
af arbejdet. Vidensbasen skal stå til rådighed for
undervisere på de videregående uddannelser og
meget gerne udvikle sig over tid. Den er specielt
relevant for de tiltag, der kommer med
Folketingets bevilling til sprogligt løft i tysk og
fransk på de videregående uddannelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202230/06/2023