Diagnoser og ressourcer - om ulighed og forskellighed i daginstitutionen

Project: Research

Project Details

Description

I projektet beskæftiger vi os med ulighed ift. inklusionsdagsordenen. Eftersom dagtilbud er en universel velfærdsydelse til alle familier med pasningsbehov, udgør identifikation af børn og familier som skal modtage særlige indsatser, en central del af opgaven på det almenpædagogiske område. Inklusionsdagsordenen har accentueret dette, da målet ikke længere er at flytte børn til specialmiljøer, men at arbejde med den særlige pædagogiske indsats i almenmiljøet.
Vi er optaget af at undersøge hvor vidt og hvordan lighedsbestræbelser er til stede i daginstitutionernes pædagogiske arbejde med børn og familier. Vi fokuserer på hvordan daginstitutioner arbejder på at skabe det, de opfatter som gode betingelser for alle børn, og undersøge, hvordan disse bestræbelser bidrager til/spiller sammen med differentieringsprocesser og klassegørelse. Hvilke former for ulighedsskabelse kan opstå gennem de måder hvorpå diagnoser bringes op og knyttes til nogle børn og deres familier og ikke til andre? Tendensen er at diagnoser dominerer som forklaringsmodel, når der er problemer med børn, hvorimod klasse udgrænses. Projektet er optaget af at forstå processer og sammenhænge hvor diagnosticering og klassegørelse potentielt er til stede samtidig, for at belyse eventuelle sammenhænge, forstærkninger eller svækkelser imellem disse to processer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202101/02/2023