Detektorarkæologi og museerne: Udvikling af digitale broer for en samskabende tilgang til museernes kulturarvsforvaltning

Project: Consultancy

  • Nationalmuseet
See relations at Aarhus University

Description

Projektets formål er at styrke og effektivisere de kulturhistoriske museers arbejde medmetaldetektorfund og danefæ. Dette sker gennem udvikling og konvertering af den eksisterende digitaleinfrastruktur til fundregistrering DIME (​https://www.metaldetektorfund.dk/​). Udbyttet bliver 1) bedremuligheder for eksport og tilgængelighed af samlingsdata via SARA, 2) bedre mulighed for inddragelse afborgere i museernes samlingsvaretagelse og 3) en aktualisering af museumslovens formålsparagraf omat gøre kulturarven aktuel, tilgængelig og vedkommende for borgere og samfund.

Layman's description

Moesgård Museum, Nordjyllands Historiske Museum og Nationalmuseet er nu gået sammen om et nyt projekt, som skal sikre at denne viden også kan bruges aktivt af museerne. Museernes er nemlig i stigende grad udfordret af de enorme fundmængder som ivrige og passionerede amatørarkæologer afleverer hos dem. Projektets formål er at styrke og effektivisere de kulturhistoriske museers arbejde med metaldetektorfund og danefæ. Dette opnås ved udvikling af digital infrastruktur til borgerinddragelse, registrering og tilgængeliggørelse. I projektets tre indsatsområder rettes fokus på:

1) Design og implementering af en decideret mobil applikation af DIME-portalen som skal forbedre amatørarkæologernes muligheder for at registrere deres fund ude i marken,

2) udvikling af digitale løsninger som sikrer at amatørarkæologernes data og viden kan bringes aktivt i spil af museerne og eksporteres i museernes egne digitale systemer, og

3) tilpasning af DIME-portalen med henblik på brugen af DIME til registrering af Danefæ hos Nationalmuseet.
Short titleDetektorarkæologi og museerne
AcronymDIME
StatusActive
Effective start/end date01/02/202031/01/2021

Research outputs

ID: 176507294