CONTEXT - Remote ischemic conditioning in renal transplantation - effect on immediate and extended kidney graft function

Project: Research

  • Krogstrup, Nicoline Valentina (Project manager)
  • Jespersen, Bente (Project manager)
  • Birn, Henrik (Project manager)
  • Ravlo, Kristian (Collaborator)
  • Gøteborg Transplantationscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
See relations at Aarhus University

Description

Projektets formål er at forbedre og forlænge funktionen af ny-transplanterede nyrer uden yderligere brug af medicin. Samtidig forsøger vi at klarlægge vigtige tidlige reaktioner i immunsystemet efter en nyretransplantation.
Kronisk nyresvigt forkorter livet mere end de fleste cancersygdomme og dialysebehandling er meget belastende for den enkelte patient og økonomisk omkostningstung (ca. 400.000 kr årligt pr. patient). Nyretransplantation er forbundet med langt lavere omkostninger, forbedret prognose og en markant bedre livskvalitet. Nedsat funktion og afstødning af den transplanterede nyre giver imidlertid fortsat store problemer, så den typisk kun fungerer i 10-12 år.
Hvis nyren har forsinket igangsætning, hvilket ses hos ca. 25% af patienterne der modtager en nyre fra en afdød donor, øges risikoen for afstødning. Denne dvaletilstand af nyren, hvor den ikke danner urin de første dage-uger efter transplantationen, kaldes shocknyre. Shocknyre skyldes iltmangel i nyrevævet og skader der opstår når blodtilførslen genoprettes i patienten der modtager nyren.
”Remote ischemic conditioning” (rIC) består af gentagne kortvarige afklemninger af blodforsyningen til fx en arm og har vist at beskytte mod iltmangel-skader, bl.a. ved blodprop i hjertet. I en grisemodel for nyretransplantation med hjernedød donor, har vi påvist, at rIC på modtageren øgede den tidlige nyregennemblødning og nyrefunktion (se linket til den publicerede artikel her på siden).
I det aktuelle studie undersøger vi om rIC udført på modtageren af en nyre fra en afdød donor kan forbedre nyrens funktion, både umiddelbart efter transplantationen, men også et år efter. Projektet udføres i samarbejde med Göteborg Transplantationscenter.
Halvdelen af organmodtagerne får ved lodtrækning rIC med en blodtryksmanchet på det ene ben. Alle patienter får målt nyrefunktionen med en præcis metode 5 dage efter transplantation samt igen efter 3 måneder og 1 år. Herudover undersøges markører for aktiviteten i immunsystemet, shocknyremarkører og andre markører der kan tænkes at spille en rolle for effekten af rIC, i urin, blod og nyrevæv.
Vi forventer studiet vil vise at rIC, der er enkel at udføre, gratis og uden bivirkninger, vil kunne bedre funktionen af transplanterede nyrer.
AcronymCONTEXT
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201131/08/2014

Research outputs

ID: 128948298